O projektu

Základní údaje:

Název projektu: Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.01/77.00281
Období realizace projektu: 12/2012 – 11/2014
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci východní Morava
Partneři projektu: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
                                Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín
                                Ježek’s Law Consultants
                                Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovensko
                                Outside the Box Learning Resources Ltd., Irsko

Filozofie Mostů z chudoby:

Mosty z chudoby přináší inspiraci a nová řešení těm, kteří hledají způsob, jak efektivně čelit chudobě a jejím dopadům na všech společenských úrovních. Pomocí této metody mohou zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a další zúčastněné organizace pracovat s fenoménem chudoby komplexně. V ideálním případě dojde ke spojení lidí ze všech socioekonomických tříd za účelem zlepšení pracovních příležitostí, udržitelnosti, vytváření zdrojů a poskytování podpory těm, kteří se snaží vymanit z chudoby. Autory konceptu jsou američtí experti na problematiku chudoby a práci s lidmi ohroženými chudobou nebo žijícími v prostředí chudoby Philip DeVol, Terie Dreussi Smith a Ruby Payne.

Cíl projektu:

Přenést do České republiky prostřednictvím mezinárodní spolupráce uznávanou, v praxi ověřenou strategii, která pomáhá osobám znevýhodněným na trhu práce zvýšit jejich šance na uplatnění a získání zaměstnání.

Program Pokrok:

V rámci tohoto programu budou vyškolení facilitátoři pracovat s 30 osobami z cílových skupin z Jihomoravského a Zlínského kraje.  Jedná se o osoby, jejichž pozice na trhu práce je z nějakého důvodu zhoršená. V průběhu 15 skupinových setkání dojde k pochopení příčin jejich současné situace, zhodnocení externích i interních zdrojů a vytvoření plánu na zlepšení budoucnosti. Podrobnější informace najdete v záložce: PROGRAM POKROK.

Podpůrný systém Kruhy:

Jedná se o síť organizací a lidí, kteří disponují možnostmi, jak pomoci lidem dostat se z prostředí chudoby. Do podpůrného systému Kruhy budou začleněny nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, zpracovatelé komunitních plánů a další aktéři. Jejich zástupci budou vyškoleni v metodě Mosty z chudoby tak, aby dokázali nabídnout adekvátní podporu lidem, kteří se rozhodnout změnit svou špatnou socioekonomickou situaci. Podrobnější informace naleznete v záložce: PODPŮRNÝ SYSTÉM KRUHY.

 

Partneři projektu z ČR

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

Sídlo: U Větrolamu 31, 693 01 Hustopeče
E-mail: info@girasole.cz
Internetové stránky: www.girasole.cz

Kontaktní osoba:

Agnieszka Prchal
Koordinátorka partnera GIRASOLE
E-mail: a.prchal@girasole.cz
Telefon: +420 773 521 178

Role partnera v projektu:

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj má nezastupitelnou roli v projektu. Tato organizace dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou projektu. Girasole vytipuje a zajistí účast 15ti osob z řad cílových skupin v Břeclavi pro realizaci pilotního vzdělávacího programu Pokrok.


Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín

Sídlo: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín
E-mail: fod.zlin@fod.cz
Internetové stránky: www.zlinfod.webnode.cz

Kontaktní osoba:

Kateřina Kydalová, Dis.
Koordinátorka partnera FOD
E-mail: katerina.kydalova@fod.cz
Telefon: +420 724 567 509

Role partnera v projektu:

Fond ohrožených dětí (dále jen FOD) má nezastupitelnou roli v projektu. Tato organizace dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou projektu. FOD vytipuje a zajistí účast 15ti osob z řad cílových skupin ve Zlíně pro realizaci pilotního vzdělávacího programu POKROK.


Ježek‘s Law Consultants

Sídlo: Rumburská 244/22, 19000 Praha
ID datové schránky: 9u66mwv
Internetové stránky: www.jlc.cz

Role partnera v projektu:

JLC svými odbornými právními a ekonomickými zkušenostmi přispívá k úspěšné realizaci projektu. JLC dodá kvalifikovanou osobu v podobě odborného konzultanta, který bude členem realizačního týmu. Partner projektu bude nápomocen po stránce odborné (disponuje ekonomickými a právními znalostmi a zkušenosti), kdy bude poskytovat odborné konzultace z oblasti práva popř. připravovat právní dokumenty pro osoby ve finanční tísni.

Zahraniční partneři projektu:

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Sídlo: Zvonárska 12, 040 01 Košice, Slovenská republika
E-mail: denisafrancan@hotmail.com
Internetové stránky: www.rpsp.sk

Role partnera v projektu:

V rámci projektu poskytne partner podmínky pro uskutečnění mezinárodních stáží na Slovensko, zajistí předání informací, zkušeností a poznatků s aplikovanou metodou Mostů z chudoby na území Slovenska a bude se dále podílet na realizaci projektu.


Outside The Box Learning Resources Ltd.

Sídlo: Unit W6W Tougher's Business Park 6, Naas, Irsko
E-mail: conor@otb.ie
Internetové stránky: www.otb.ie

Role partnera v projektu:

V rámci projektu poskytne partner podmínky pro uskutečnění mezinárodních stáží do Irska, zajistí předání informací, zkušeností a poznatků s aplikovanou metodou Mostů z chudoby na území Irska a bude se dále podílet na realizaci projektu.

Aktuality

  Kontakt

  CpKP východní Morava

  nám. T. G. Masaryka 2433
  760 01 Zlín
  IČ:709 54 771

  Kancelář:

  Seifertova 33
  750 02 Přerov

  tel.:+420 581 808 241
  e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
  web:    www.cpkp.cz

  Logo CpKP

  Partneři projektu

  Logo Girasole

  Logo FOD

  Logo JLC

  Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.