O programu Pokrok:

Program Pokrok:

Program Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný život je stěžejní částí strategie „Mosty z chudoby“ a je určený lidem, kteří se ocitli na spodních příčkách socioekonomického žebříčku. Lidé, kteří se rozhodnou využít potenciál tohoto programu – nazýváme je badatelé - se vydají na vlastní cestu k dobře placenému zaměstnání, stabilnímu bydlení a naplánují si svou budoucnost.

Autory programu jsou Philip DeVol a Terie Dreussi Smith. Program vychází z myšlenek Ruby Payne. Díky její dlouholeté práci na výzkumu společenských tříd přináší Pokrok nový způsob zlepšení situace na úrovni jednotlivce, rodiny i komunity.

Program Pokrok nabízí způsob jak vysvětlit, že příčiny chudoby nespočívají pouze v jedinci, rodině a komunitě, ve které žijí, ale jsou také výsledkem působení socioekonomických faktorů, které jedinec není schopen ovlivnit. V rámci tohoto programu si každý může uvědomit svou odpovědnost za vlastní život, stát se řešitelem svých problémů a také pomoci při rozvoji prosperující komunity. Pro úspěšnou realizaci programu je důležité nastavení podpůrné sítě organizací a lidí, kteří disponují možnostmi, jak pomoci lidem dostat se z prostředí chudoby. Podrobnější informace o této síti přináší brožura: „Podpůrný systém Kruhy.“
 

Realizace programu v ČR:

Místo realizace programu: Přerov, Olomoucký kraj

Období realizace programu: 1. běh září - říjen 2017, 2. a 3. běh v první polovině roku 2018

Způsob realizace programu: Skupinky o 15 členech se budou pravidelně setkávat a pod vedením vyškoleného facilitátora bádat nad příčinami chudoby, nízkých příjmů a budou společně hledat cestu, jak změnit přežívání v „Pokrok“. Dojde k pochopení příčin jejich současné situace, zhodnocení externích i interních zdrojů a vytvoření plánu na zlepšení budoucnosti.

Kdo se může do programu zapojit: Realizace každého běhu programu Pokrok se zúčastní cca 15 osob z Olomouckého kraje. Jedná se o osoby, jejichž pozice na trhu práce je z nějakého důvodu zhoršená. Zapojit se mohou osoby nezaměstnané a neaktivní. Do cílové skupiny projektu patří osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, které splňují alespoň dvě z níže uvedených kritérií:

 • osoby nezaměstnané déle jak 5 měsíců
 • mladí lidé do 25 let
 • osoby s nízkou úrovní vzdělání - pouze základní škola.

Aktuality

  Kontakt

  CpKP východní Morava

  nám. T. G. Masaryka 2433
  760 01 Zlín
  IČ:709 54 771

  Kancelář:

  Seifertova 33
  750 02 Přerov

  tel.:+420 581 808 241
  e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
  web:    www.cpkp.cz

  Logo CpKP

  Partneři projektu

  Logo Girasole

  Logo FOD

  Logo JLC

  Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.