O podpůrném systému Kruhy:

Podpůrný systém Kruhy:

Po ukončení programu Pokrok budou jeho absolventi připraveni na uskutečnění změny ve svém životě a budou usilovat o zlepšení své sociální situace zejména prostřednictvím získání stabilního a adekvátně hodnoceného zaměstnání. Taková změna v životě jedince však může být velmi náročná a i přes motivaci k jejímu uskutečnění se absolventi mohou potýkat s bariérami a překážkami na své cestě k ekonomické nezávislosti.

Pro absolventy programu Pokrok je proto velmi důležité nastavení podpůrného systému Kruhy pro realizaci jejich plánu osobního rozvoje.

Pojem Kruhy definuje ochrannou síť lidí a organizací, které budou absolventy programu Pokrok chránit a budou jim zajišťovat veškeré podpůrné činnosti. Cílové skupině tak bude zajištěna podpora pro naplnění jejich osobního plánu, sestaveného během programu Pokrok.

Podpůrný systém Kruhy a rozvoj komunity:

V rámci projektu bude ve spolupráci se zapojenými organizacemi a za přispění zahraničních partnerů projektu vytvořena metodika Strategie rozvoje komunity a metodické texty podpůrného systému Kruhy, ve kterých budou zohledněny příklady dobré praxe z míst, kde je program Pokrok realizován.

Složení Kruhů:

Ochranný kruh bude sestaven ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a dalších účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb. Pro zapojené organizace budou naplánovány 2 semináře, kde bude proškoleno minimálně 40 účastníků.

Práce s cílovou skupinou:

Nastavený systém Kruhy bude aplikován po celou dobu realizace projektu. Zapojené organizace budou absolventy podporovat v naplňování sestaveného osobního plánu rozvoje a poskytovat jim přístup k dostupným zdrojům a službám. Díky přehledu v oboru mohou také účastníkům poskytnout kontakt na další lidi a organizace, které mohou v rámci uskutečňování svého plánu využít.

Aktuality

  Kontakt

  CpKP východní Morava

  nám. T. G. Masaryka 2433
  760 01 Zlín
  IČ:709 54 771

  Kancelář:

  Seifertova 33
  750 02 Přerov

  tel.:+420 581 808 241
  e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
  web:    www.cpkp.cz

  Logo CpKP

  Partneři projektu

  Logo Girasole

  Logo FOD

  Logo JLC

  Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.