O projektu

Základní údaje:

Název projektu: Přes Mosty do práce
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004133
Období realizace projektu: 2/2017 – 1/2019
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci východní Morava
Způsob financování: ESF - Operační program Zaměstnanost a státní rozpočet ČR

 

 

 


Filozofie Mostů z chudoby:

Mosty z chudoby přináší inspiraci a nová řešení těm, kteří hledají způsob, jak efektivně čelit chudobě a jejím dopadům na všech společenských úrovních. Pomocí této metody mohou zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a další zúčastněné organizace pracovat s fenoménem chudoby komplexně. V ideálním případě dojde ke spojení lidí ze všech socioekonomických tříd za účelem zlepšení pracovních příležitostí, udržitelnosti, vytváření zdrojů a poskytování podpory těm, kteří se snaží vymanit z chudoby. Autory konceptu jsou američtí experti na problematiku chudoby a práci s lidmi ohroženými chudobou nebo žijícími v prostředí chudoby Philip DeVol, Terie Dreussi Smith a Ruby Payne.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce.

Program Pokrok:

V rámci tohoto programu budou vyškolení facilitátoři pracovat s osobami z cílových skupin z Olomouckého kraje, konkrétně z města Přerov.  Jedná se o osoby, jejichž pozice na trhu práce je z důvodu kumulace hendikepů zhoršená. V průběhu 15 skupinových setkání dojde k pochopení příčin jejich současné situace, zhodnocení externích i interních zdrojů a vytvoření plánu na zlepšení budoucnosti. Podrobnější informace najdete v záložce: PROGRAM POKROK.

Podpůrný systém Kruhy:

Jedná se o síť organizací a lidí, kteří disponují možnostmi, jak pomoci lidem dostat se z prostředí chudoby. Do podpůrného systému Kruhy budou začleněny nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, zpracovatelé komunitních plánů a další aktéři. Jejich zástupci budou vyškoleni v metodě Mosty z chudoby tak, aby dokázali nabídnout adekvátní podporu lidem, kteří se rozhodnout změnit svou špatnou socioekonomickou situaci. Podrobnější informace naleznete v záložce: PODPŮRNÝ SYSTÉM KRUHY.

Aktuality

  Kontakt

  CpKP východní Morava

  nám. T. G. Masaryka 2433
  760 01 Zlín
  IČ:709 54 771

  Kancelář:

  Seifertova 33
  750 02 Přerov

  tel.:+420 581 808 241
  e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
  web:    www.cpkp.cz

  Logo CpKP

  Partneři projektu

  Logo Girasole

  Logo FOD

  Logo JLC

  Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.