Aktuality

18.6.2014 Ukončení pilotního ověření programu Pokrok ve Zlíně a Břeclavi

Program Pokrok spočíval v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče.

Ve Zlíně tato setkání zajišťovala a koordinovala Kateřina Kydalová, DiS., zastupující partnerskou organizaci Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín. Setkávání probíhalo vždy ve středu odpoledne v hotelu Moskva, kde se matky vracející se z rodičovské dovolené a rodiče s dětmi společným bádáním snažili dojít k řešení své životní situace, ať už byla na začátku programu jakákoliv a posílení svých zdrojů pro lepší život. Zpětná vazba byla z této skupiny ryze kladná. Podle slov jedné z účastnic, cituji: „Obrovsky jsem si to užila, bylo fajn se zde potkávat s lidmi a probírat věci osobní a kolikrát i nepříjemné, nicméně v příjemném prostředí. Program mě posunul dál, nyní už vím, že každá situace má řešení a díky Pokroku si umím pomoct sama“.

Setkávání bylo zakončeno absolventskou oslavou. Tohoto neformálního setkání se zúčastnily i ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava a odborný garant projektu Bc. Gabriela Fellingerová a manažer věcných aktivit Petr Vaněk, kteří pronesli pár slov, poděkovali účastníkům a rozdali osvědčení o absolvování programu Pokrok.

V Břeclavi realizaci zabezpečovala partnerská organizace GIRASOLE, sdružení pro pomoc a rozvoj. V této skupině byly zapojeny všechny cílové skupiny projektu. Feedback byl taktéž kladný a jak facilitátoři tak i takzvaní „badatelé“ hodnotili program jako přínosný. Badatelka z břeclavské skupiny uvádí, cituji: „Máma na mateřské dovolené dostala díky Pokroku možnost 3 hodiny týdně jen pro sebe a pro přemýšlení o věcech, které jsou důležité, a program se jich přímo dotýká. Aktivity a společné debaty na témata jako jsou práce, bydlení nebo finance pomohly k tomu, abych se na ně dívala jinak. Díky Pokroku leckteré věci v životě vnímám jinak a díky tomu se cítím lépe. Dokonce i má motivace, pouštět se do nových věcí a hlavně hledat si nové zaměstnání je daleko vyšší.

Stejně jako ve Zlíně, i tady byl program Pokrok ukončen neformální absolventskou oslavou a za účasti zástupců CpKP východní Morava. Proběhlo poděkování účastníkům za jejich svědomitý přístup a pilnou práci a byla předána Osvědčení o absolvování programu Pokrok.

 

 

Autor: Petr Vaněk, věcný manažer aktivit

Aktuality

Kontakt

CpKP východní Morava

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČ:709 54 771

Kancelář:

Seifertova 33
750 02 Přerov

tel.:+420 581 808 241
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web:    www.cpkp.cz

Logo CpKP

Partneři projektu

Logo Girasole

Logo FOD

Logo JLC

Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.