Aktuality

12.3.2014 Program POKROK zahájen!

V měsíci únoru bylo ve Zlínském a Jihomoravském kraji zahájeno pilotní ověření programu Pokrok, jedné z klíčových aktivit projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity„.

Tento program spočívá v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, zejména pak s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče. Facilitátoři byli pro svou roli v programu Pokrok vyškoleni jedním z autorů této strategie, americkým expertem na chudobu Philipem E. DeVolem. Školení proběhlo formou intenzivního týdenního tréninku, který byl zaměřen jak na získání teoretických, tak i praktických zkušeností, například při tvorbě mentálních modelů či posuzování vlastních zdrojů a zdrojů komunity. V každém kraji se celkem uskuteční patnáct setkání o délce tří hodin.

 

Ve Zlínském kraji realizaci programu zabezpečuje partner projektu Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín. Setkání se konají ve městě Zlín každou středu odpoledne. V Jihomoravském kraji realizaci zabezpečuje partnerská organizace GIRASOLE, sdružení pro pomoc a rozvoj. Zde se setkání konají ve městě Břeclav každý čtvrtek v dopoledních hodinách.

Facilitátoři při práci s účastníky využívají příručku facilitátora, pomocí které metodicky vedou jednotlivá setkání. Účastníci pak mají k dispozici pracovní sešit, ve kterém plní různé úkoly a zaznamenávají si své poznámky. Setkávání nemá formu klasické výuky, spíše se jedná o skupinové bádání, na základě kterého si účastníci uvědomí svou současnou situaci a jsou odhodláni podstoupit změnu ke zlepšení jejich života.

Výstupem programu budou osoby, které poznají vlastní zdroje a zdroje své komunity, budou mít zpracované osobní plány rozvoje a budou rozhodnutí uskutečnit osobní změnu, která povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Nad celkovým průběhem realizace programu Pokrok bude dohlížet realizátor projektu, Centrum pro komunitní práci východní Morava.

 

 

 

 

Aktuality

Kontakt

CpKP východní Morava

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČ:709 54 771

Kancelář:

Seifertova 33
750 02 Přerov

tel.:+420 581 808 241
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web:    www.cpkp.cz

Logo CpKP

Partneři projektu

Logo Girasole

Logo FOD

Logo JLC

Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.