Aktuality

23.9.2013 Čeští facilitátoři pojedou získávat zkušenosti na Slovensko

Ve dnech 14. – 18. října 2013 navštíví 12 vyškolených facilitátorů v rámci 5 denní studijní stáže východní Slovensko.  Setkají se zástupci organizací, které se účastnily Mostů z chudoby na Slovensku, se zástupci obcí, ve kterých byl projekt realizován, s vedoucími pracovních skupin programu Pokrok (facilitátoři) a se samotnými účastníky programu. 


Hlavním cílem jednotlivých setkání bude sdílení zkušeností s realizací  programu Pokrok na Slovensku, shlédnutí příkladů dobré praxe, výměna zkušeností  s řešením problémových situací apod. Facilitátoři se navíc setkají s lidmi, kteří sami prošli programem Pokrok. Získají tak nenahraditelné zkušenosti, díky kterým se budou moci lépe vžít do situace svých klientů a navázat tak s nimi užší kontakt, což povede k zefektivnění celého procesu změny v životě účastníků programu Pokrok.

O uskutečněné studijní stáži bude zveřejněna zpráva včetně fotodokumentace.

Aktuality

Kontakt

CpKP východní Morava

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČ:709 54 771

Kancelář:

Seifertova 33
750 02 Přerov

tel.:+420 581 808 241
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web:    www.cpkp.cz

Logo CpKP

Partneři projektu

Logo Girasole

Logo FOD

Logo JLC

Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.