Aktuality

24.4.2018 Hledáte zaměstnání a chcete si zvýšit svou kvalifikaci?

Již na začátku května započne 3. kolo programu Pokrok!!! Využijte naší nabídky:

Hledáte práci a chtěli by jste si zvýšit svou kvalifikaci? Nabízíme rekvalifikační kurzy a úhradu Vaší mzdy novému zaměstnavateli až na 6 měsíců ZDARMA. ...

 
 

21.2.2017 Stavíme nové Mosty z chudoby v Přerově!

Dne 1. února 2017 jsme v Přerově zahájili nový projekt „Přes Mosty do práce“, který svým obsahem navazuje na pilotní projekt Mostů z chudoby, realizovaný v letech 2012 – 2014 na území Zlínského a Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce, a to prostřednictvím jejich aktivizace, udržitelného rozvoje osobnosti, rekvalifikace, dalšího vzdělávání a pomoci s vyhledáním nového zaměstnání vč. poskytnutí mzdových příspěvků pro nové zaměstnavatele. ...

 

4.12.2014 Katalogy organizací podpůrného systému Kruhy

Abychom podpořili absolventy programu Pokrok v jejich cestě za vysněným životem, rozhodli jsme se pro ně vytvořit tzv. 'Katalogy organizací podpůrného systému Kruhy'. Účelem těchto katalogů je poskytnout přehledný seznam organizací a institucí, které mohou absolventům Pokroku pomoci při plnění jejich osobních cílů, či při zvládání různých nelehkých životních situací.

Celkem byly vytvořeny tři takovéto katalogy pro místa, ve kterých byl program Pokrok realizován. Jedná se tedy o města Zlín, Břeclav a Brno. Katalogy obsahují kontakty na organizace a příslušné osoby, základní popis poskytovaných služeb, kritéria pro jejich poskytnutí a další důležité informace. Dále je zde také popsán podpůrný systém Kruhy a způsob sestavení vlastního Kruhu. Katalogy obsahují i základní informace o institucích jako jsou městské úřady či úřady práce. ...

 

3.11.2014 Metodika ke stažení

Vážení,

níže je k dispozici ke stažení metodika „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí“. Metodika obsahuje ucelené informace o tom, v čem spočívá strategie Mosty z chudoby, a jak se ji díky projektu podařilo implementovat do českého prostředí prostřednictvím programu Pokrok a podpůrného systému Kruhy. ...

 

28.10.2014 Závěrečná mezinárodní konference k projektu Mosty z chudoby

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se v Otrokovicích na Zlínsku uskutečnila závěrečná konference k projektu Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity. Konference byla určená především pro zástupce neziskových organizací pracující s cílovou skupinou osob projektu, veřejné správy a dalších účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb. Pozvání přijali také hosté ze Slovenska, USA, Irska a Skotska.

Program konference byl zaměřen na detailní představení projektu, jeho výstupů a jednotlivých částí strategie Mostů z chudoby, tedy programu Pokrok a podpůrného systému Kruhy. Zpětnou vazbu na realizaci programu Pokrok v praxi pak představili vedoucí facilitátoři jednotlivých skupin a absolventi programu ze Zlína, Břeclavi a Brna. Bouřlivý potlesk sklidili zejména absolventi programu Pokrok, kteří dokázali otevřeně mluvit o svých životních problémech a popsali přínosy, které jim přinesl program Pokrok, ve snaze zlepšit si svou budoucnost. Povzbuzující na této zpětné vazbě bylo také zjištění, že několika absolventům programu se již podařilo získat nové zaměstnání. Například jedna paní ze Zlínské skupiny získání nového zaměstnání přisuzovala zlepšeným komunikačním dovednostem, které si osvojila právě díky programu Pokrok a otevřeným vystupováním všech účastníků skupiny na pravidelném setkávání. ...

 

16.9.2014 POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Vážení,

jménem ředitelky Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Mgr. Gabriely Fellingerové, si Vás dovolujeme pozvat na Závěrečnou mezinárodní konferenci pořádanou v rámci projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity'. Konference se uskuteční ve dnech 9. – 10. října 2014 v Otrokovicích. ...

 

18.6.2014 Ukončení pilotního ověření programu Pokrok ve Zlíně a Břeclavi

Program Pokrok spočíval v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče.

Ve Zlíně tato setkání zajišťovala a koordinovala Kateřina Kydalová, DiS., zastupující partnerskou organizaci Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín. Setkávání probíhalo vždy ve středu odpoledne v hotelu Moskva, kde se matky vracející se z rodičovské dovolené a rodiče s dětmi společným bádáním snažili dojít k řešení své životní situace, ať už byla na začátku programu jakákoliv a posílení svých zdrojů pro lepší život. Zpětná vazba byla z této skupiny ryze kladná. Podle slov jedné z účastnic, cituji: „Obrovsky jsem si to užila, bylo fajn se zde potkávat s lidmi a probírat věci osobní a kolikrát i nepříjemné, nicméně v příjemném prostředí. Program mě posunul dál, nyní už vím, že každá situace má řešení a díky Pokroku si umím pomoct sama“. ...

 

12.3.2014 Program POKROK zahájen!

V měsíci únoru bylo ve Zlínském a Jihomoravském kraji zahájeno pilotní ověření programu Pokrok, jedné z klíčových aktivit projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity„.

Tento program spočívá v pravidelném setkávání tzv. facilitátorů s účastníky programu, zejména pak s matkami vracejícími se z rodičovské dovolené, rodiči s dětmi a osobami opouštějícími zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče. Facilitátoři byli pro svou roli v programu Pokrok vyškoleni jedním z autorů této strategie, americkým expertem na chudobu Philipem E. DeVolem. Školení proběhlo formou intenzivního týdenního tréninku, který byl zaměřen jak na získání teoretických, tak i praktických zkušeností, například při tvorbě mentálních modelů či posuzování vlastních zdrojů a zdrojů komunity. V každém kraji se celkem uskuteční patnáct setkání o délce tří hodin. ...

 

17.1.2014 Reportáž ze studijní stáže

Přinášíme Vám krátkou reportáž ze studijní stáže facilitátorů na Slovensku. Z této reportáže se dozvíte, co jsou to Mosty z chudoby, na jakých principech fungují a shlédnete zkušenosti slovenských partnerů s realizací programu Pokrok.

Reportáž je možné shlédnout na následujícím odkaze: http://youtu.be/esE2dcebBGI ...

 

10.1.2014 Program POKROK

Co v programu POKROK získáte? ...

 

5.11.2013 Studijní stáž facilitátorů na Slovensku

Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 uskutečnili členové realizačního týmu projektu Mosty z chudoby, spolu s projektem vyškolenými facilitátory, zahraniční stáž u slovenského partnera projektu, organizace Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice.

První den byl věnován přivítání účastníků stáže hostující organizací a seznámení se s programem a průběhem návštěvy. ...

 

23.9.2013 Čeští facilitátoři pojedou získávat zkušenosti na Slovensko

Ve dnech 14. – 18. října 2013 navštíví 12 vyškolených facilitátorů v rámci 5 denní studijní stáže východní Slovensko.  Setkají se zástupci organizací, které se účastnily Mostů z chudoby na Slovensku, se zástupci obcí, ve kterých byl projekt realizován, s vedoucími pracovních skupin programu Pokrok (facilitátoři) a se samotnými účastníky programu. 


Hlavním cílem jednotlivých setkání bude sdílení zkušeností s realizací  programu Pokrok na Slovensku, shlédnutí příkladů dobré praxe, výměna zkušeností  s řešením problémových situací apod. Facilitátoři se navíc setkají s lidmi, kteří sami prošli programem Pokrok. Získají tak nenahraditelné zkušenosti, díky kterým se budou moci lépe vžít do situace svých klientů a navázat tak s nimi užší kontakt, což povede k zefektivnění celého procesu změny v životě účastníků programu Pokrok.

O uskutečněné studijní stáži bude zveřejněna zpráva včetně fotodokumentace. ...

 

8.6.2013 Trénink facilitátorů, projekt Mosty z chudoby

Ve dnech 3. – 7. června 2013 proběhl intenzivní pětidenní trénink facilitátorů programu POKROK pod vedením amerického experta na problematiku chudoby Philipa DeVola. Tréninku se zúčastnilo celkem 23 osob, z nichž 12 bylo vybráno z řad cílových skupin projektu na mezinárodním workshopu, který se konal ve dnech 30. – 31. května 2013 v Otrokovicích. Účastníci školení získali nové vědomosti o tom, jak pracovat s lidmi ohroženými chudobou za pomoci unikátního programu POKROK (v orig. Getting Ahead), který je jednou ze součástí strategie Mosty z chudoby. Školení probíhalo interaktivní formou, kdy značná část prostoru byla věnována diskusi a praktickým cvičením, jako byla například tvorba mentálního modelu střední třídy či posouzení vlastních zdrojů a zdrojů komunity. Všichni zúčastnění prošli tréninkem úspěšně a získali certifikát facilitátora. Z těchto účastníků školení budou dále vybrány osoby, které se budou podílet na pilotní realizaci programu POKROK ve Zlínském a Jihomoravském kraji a budou již nově nabyté zkušenosti a dovednosti využívat při konkrétní práci s cílovými skupinami z řad osob ohrožených chudobou.

 

...

Aktuality

Kontakt

CpKP východní Morava

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČ:709 54 771

Kancelář:

Seifertova 33
750 02 Přerov

tel.:+420 581 808 241
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web:    www.cpkp.cz

Logo CpKP

Partneři projektu

Logo Girasole

Logo FOD

Logo JLC

Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.